Mutlu sonu beklerken birlikteyiz ... Op.Dr.Hakan Savaş

Doppler Sonografi

image

 

Doppler Ultrasonografi, damarsal yapıların incelenmesi için kullanılan bir yöntemdir. Damarlara gönderilen ses dalgaları kanda bulunan alyuvarlara çarparak geri yansır. Bu prensip kullanılarak matematiksel olarak kan akım hızı saptanabilir. Ultrason probuna yaklaşan ses dalgaları kırmızı, uzaklaşanlar ise mavi renkte kodlanır. Damarların daralması durumunda kan akım hızında değişikler bize damarlar ve beslediği dokular hakkında bilgi verir. Obstetrikte ve jinekolojik muayenelere yardımcı olarak yaygın olarak kullanılmaktadır. Gebelikte birçok damar hakkında bilgi edinilebilir.

Bu damarlardaki değişikliklerden yola çıkılarak fetus sağlığı hakkında fikir sağlanılabilinir.

A-GEBELİKTE DOPPLER UYGULAMALARI

a-Uterin arter doppleri:

 

Uterin arterler anneye ait rahmi besleyen sağlı sollu damarlardır. Bu damarlarda dopplerde ÇENTİK (notch) saptanması durumunda gebeliğin ilerleyen dönemlerinde annede preeklamsi(HİPERTANSİON+ALBÜMİNÜRİ) olasalığının arttığı söylenebilir. Yakın takip gerektirir.

b-Umblikal arter doppleri:

                       

Fetusu direkt olarak besleyen göbek kordonuna yapılan doppler incelemesidir.Bebeğin nasıl beslendiği hakkında bilgi verir. Doppler trasessinde tepe noktalarının basıklaşması veya beyaz hattın(basal çizgi) altında ters akımların saptanması fetusun ciddi tehlike altında olduğuna işaret eder ve derhal doğurtulması icap edebilir.

c-Orta cerebral arter doppleri:

                         

Beyin kan akımının göstergesidir. Bebekte gelişme kısıtlılığı oluştuğunda dolaşımda yeni düzenlemelere gidilir. Kan hayati organlara yönlendirilir. Beyin kan akımı artar. orta cerebral arter doppleri, fetal hipoksi(oksijen eksikliği) derecesi hakkında bize bilgi verir.

d-Ductus venosus doppleri:

                         

Fetusun kalbine temiz kan taşıyan damarın incelenmesidir. Gelişme geriliklerinde doğumun zamanlaması konusunda bize en fazla yardımcı olan doppler incelemesidir. Bunun dışında 11-14 haftalarda yapılan ultrasonlarda ductus venosus dopplerlerinde ters A dalgası saptanması DOWN SENDROMU riskini artıran belirteçler arasındadır.

OSTETRİK DOPPLERİN KULLANIM ALANLARI

- Gebeliklerinde preeklamsi gelişip gelişmeyeceğini öğrenmek isteyen gebelerde.

- Fetal eko yaptırmak isteyen gebelerde

- Kan uyuşmazlığı(Rh uygunsuzluğu) bulunan, immünizasyon oluşmuş ve fetusu bundan etkilenmiş gebelerde, fetusun anemi(kansızlık)derecesinin belirlenmesinde

- Çoğul gebeliklerde fetusların gelişimlerinin incelenmesinde

- Plasental hastalıkların tanınmasında

- Erken gebeliklerin saptanmasında(venöz doppler)

- Gelişme geriliği saptanan gebelerde

-Fetal anomalilerde

- Tansiyonu yüksek seyreden gebelerde kullanıla bilmektedir

JİNEKOLOJİDE DOPPLER ULTRASONUN KULLANIM ALANLARI

- Over tümörlerinde tümörlerinin ayırıcı tanısında (habis-selim)

- Tüp bebek uygulamalarında endometirumun durumunu anlamada

- Endometrial kitleleri ayırıcı tanısında kullanılmaktadır.